Ariul Juice Mask Firming Raspberry & Lentil

– ເປັນແຜ່ນມາກຫນ້າທີ່ຊ່ວຍຍົກກະຊັບຜິວຫນ້າ
– ມີສ່ວນພະສົມຈາກລາດເບີລີ່ທີ່ມີວິດຕາມິນສູງຈາກເກົາຫລີ
– ບໍລຸງແລະໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຊ່ສຍໃຫເຜິວກະຈ່າງໃສຂຶ້ນເຫັນຜົນໄວ

ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ
Category: Tag:
Description
Suggested Usage